Bc. et Bc. Šárka Smékalová

Diplomová práce

Hodnocení Tranzitního programu pro neslyšící

Evaluation of Transit programme for deaf
Anotace:
V předkládané diplomové práci je provedena formativní evaluace Tranzitního programu pro neslyšící, jehož cílem je vytvoření systému, který usnadní přechod neslyšících žáků ze škol do otevřeného pracovního trhu. Teoretická část popisuje postavení neslyšících absolventů na trhu práce jako marginalizované skupiny a uvádí objektivní i subjektivní bariéry jejich začlenění do trhu práce. Dále se věnuji konceptu …více
Abstract:
The objective of the thesis is to do the formative evaluation of Transit Programme for Deaf which aims to create a system that will facilitate the transition of deaf pupils from schools in the open labor market. The theoretical part describes the position of the Deaf in the labor market as marginalized groups and provides objective and subjective barriers to their integration into the labor market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií