Bc. Martin Novotný

Master's thesis

Grafikon vlakové dopravy pro trať Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách včetně zkapacitnění úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Train diagram for railway track Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách including increasing railway track Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou capacity
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimalizačních opatření pro zvýšení propustnosti traťového úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou. V návaznosti na tato opatření je provedena konstrukce nákresného jízdního řádu s využitím softwaru Viriato pro traťový úsek Týniště nad Orlicí - Solnice zohledňující možné budoucí prodloužení trati v úseku Solnice - Deštné v Orlických horách v rámci projektu …more
Abstract:
This master thesis deals with realization of optimization steps for increasing railway track Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou capacity. In sequence to these steps is performed train diagram construction using software Viriato for railway track Týniště nad Orlicí - Solnice respecting possible extension in track section Solnice - Deštné v Orlických horách as a part of project Orlické hory railways …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Novotný, Martin. Grafikon vlakové dopravy pro trať Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách včetně zkapacitnění úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera