Bc. Martin Novotný

Diplomová práce

Grafikon vlakové dopravy pro trať Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách včetně zkapacitnění úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou

Train diagram for railway track Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách including increasing railway track Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou capacity
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem optimalizačních opatření pro zvýšení propustnosti traťového úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou. V návaznosti na tato opatření je provedena konstrukce nákresného jízdního řádu s využitím softwaru Viriato pro traťový úsek Týniště nad Orlicí - Solnice zohledňující možné budoucí prodloužení trati v úseku Solnice - Deštné v Orlických horách v rámci projektu …více
Abstract:
This master thesis deals with realization of optimization steps for increasing railway track Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou capacity. In sequence to these steps is performed train diagram construction using software Viriato for railway track Týniště nad Orlicí - Solnice respecting possible extension in track section Solnice - Deštné v Orlických horách as a part of project Orlické hory railways …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotný, Martin. Grafikon vlakové dopravy pro trať Týniště nad Orlicí - Deštné v Orlických horách včetně zkapacitnění úseku Týniště nad Orlicí - Rychnov nad Kněžnou. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera