Bc. Karolína Otavová

Bakalářská práce

Slazené nápoje ve výživě adolescentů

Sweetened drinks in adolescent nutrition
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nealkoholických slazených nápojů ve výživě adolescentů. Teoretická část práce přináší pohled na dělení a charakteristiku těchto nápojů. Zaměřuje se na jednotlivé složky a jejich vliv na organismus. Shrnuje onemocnění spojená s jejich nadměrnou konzumací a poukazuje na postavení společnosti k této problematice. Praktická část je zaměřena na spotřebu a preference …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the topic of sugar–sweetened beverages in adolescents nutrition. The theoretical part of the thesis gives an overview of the categorization and characteristic of these beverages. The purpose of the thesis is also to clarify a composition and effect of the individual components on human body. It summarises diseases associated with their excessive consumption and points …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamila Stýskalíková
  • Oponent: Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta