Petra Hoffmannová

Bachelor's thesis

Přínosy kooperativních činností v mateřské škole

Benefits of co-operative activities at kindergarten
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Přínosy kooperativních činností v mateřské škole“ je zaměřena na zjištění, zda a jakou formou lze uplatnit tyto činnosti v předškolním vzdělávání. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů vztahujících se k dané problematice. Jedná se především o vysvětlení pojmů jako kooperace, kooperativní učení, jeho …more
Abstract:
The bachelor thesis "Benefits of cooperative activities in kindergarten" is focused on finding out whether and in what form these activities can be applied in pre-school education. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with the definition of basic concepts related to the issue. In particular, it is an explanation of terms such as cooperation, cooperative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 5. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta