Lucie Voráčová

Bachelor's thesis

Ochrana obyvatelstva před riziky úniku nebezpečných látek na Prostějovsku

Population Protection from the Risks Associated with Leaking of Dangerous Substances in Area of Prostějov
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany obyvatelstva zaměřenou na ochranu před riziky úniku nebezpečných látek, v této práci konkrétně jde o amoniak a chlor. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, týkající se zadání bakalářské práce a přehled možných rizik pro ORP Prostějov podle Havarijního plánu Olomouckého kraje. V praktické části je představena ORP Prostějov spolu s Hasičským …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the population protection aimed at protecting against the risks of leak of dangerous substances, specifically the ammonia and chlorine. The basic concepts relating to the task of the thesis and an overview of the possible risks for Prostějovsko according to the Emergency Plan of the Olomouc Region, are defined in the theoretcal part of the thesis. The town of Prostějov along …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2015
Accessible from:: 13. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Voráčová, Lucie. Ochrana obyvatelstva před riziky úniku nebezpečných látek na Prostějovsku. Uherské Hradiště, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe