Bc. Kateřina Etrychová

Diplomová práce

Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách

Mental hygiene and burnout syndrome in social services workers
Anotace:
Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala „ Duševní hygiena a syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách“. Práce je rozdělena na dvě části a to na praktickou a teoretickou. V teoretické části se zabývám vysvětlením pojmu syndrom vyhoření, jeho příznaky, projevy a jeho fáze. V další kapitole se dále věnuji pojmu stres, který je hlavním činitelem syndromu vyhoření. Dále je to potom relaxace …více
Abstract:
As a topic of my thesis I choose “Mental hygiene and syndrome and burnout of workers in social services”. The thesis is divided into two parts – practical and theoretical. The theoretical part deals with the explanation of the term burnout, its symptoms, manifestations and its phases. The next chapter is devoted to the concept of stress, which is the main factor of burnout. Then it is relaxation and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/zxgph/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Kamil Janiš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika