Bc. David Vágner

Diplomová práce

Muži v tranzici do otcovství v retrospektivním pohledu

Male's transition into fatherhood in retrospective view
Anotace:
V této práci se věnuji vlivu důsledků tranzice do otcovství na výslednou fertilitu mužů. V analýze výzkumu Reprodukční chování 2011 se zaměřuji na cílovou populaci mužů s fertilitou již převážně ukončenou, kteří procházeli tranzicí ve dvou odlišných socioekonomických obdobích. Výzkumný model vychází z teorie plánovaného jednání, přičemž jsem v práci zaměřil pouze na vliv důsledků tranzice na výslednou …více
Abstract:
In this thesis I dedicate to impact of consequences of transition into fatherhood on final male's fertility. I analyze research of Reproductive behavior 2011 and I focus on target men’s population with mostly finished fertility, which gone through transition in two different socio-economic periods. Research’s model is rising from theory of planned behavior and I have focused only on impacts of consequences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie