Mgr. Iva Němečková, Ph.D.

Disertační práce

Hnízdní strategie motáka pochopa (Circus aerugiosus) v extenzivně obhospodařované krajině CHKO Poodří

Breeding strategy of Marsh harriers (Circus aeruginosus) inside extensive cultivated Protected landscape area Poodří
Anotace:
Práce předkládá výsledky výzkumu zaměřeného na hnízdní strategii motáka pochopa (Circus aeruginosus) v CHKO Poodří a jeho okolí v letech 2002 až 2005. Celkem bylo vyhodnoceno 67 hnízd. Hnízdní strategie motáka pochopa byla analyzována z hlediska reprodukčních parametrů, načasování hnízdění a výběru hnízdního biotopu. Období počátku kladení vajec bylo ve všech letech rozloženo do období od 4.4. do 18 …více
Abstract:
Research was analysed breeding strategy of the Marsh harrier (Circus aeruginosus) inside Protected landscape area Poodří and surroundings, during 2002-2005. Overall 67 nest was found. The breeding strategy was analysed in relation to reproductive parameters, timing of breeding and nest-site choice. Birds started egg-laying from 4.4. do 18.5. for all year and this period have lasted 19 - 28 days. Mean …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 10. 2006
  • Vedoucí: MVDr. Vojtěch Mrlík, CSc

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta