Lucie Václavíková

Bakalářská práce

Posilování svalového dna pánevního metodou pelvicore

Strengthening of Pelvic Floor with Pelvicore Method
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na posilování pánevního dna pomocí metody pelvicore. Cílem práce je zjistit informovanost a zkušenost žen v období šestinedělí s posilováním pomocí metody pelvicore. Práce rovněž zjišťuje, zda ženy znají jiné metody pro posilování pá-nevního dna a jestli se již setkaly s inkontinencí a porodním poraněním v průběhu porodu.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on pelvic floor strengthening with pelvicore method. The aim of this work is to find out the awareness and experience of women in the postpartum peri-od with the help of pelvicore method. The work also wants to know if women know other methods for strengthening of pelvic floor and whether they have experienced incontinence and childbirth injuries.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Václavíková, Lucie. Posilování svalového dna pánevního metodou pelvicore. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka