Lucie Václavíková

Bachelor's thesis

Posilování svalového dna pánevního metodou pelvicore

Strengthening of Pelvic Floor with Pelvicore Method
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na posilování pánevního dna pomocí metody pelvicore. Cílem práce je zjistit informovanost a zkušenost žen v období šestinedělí s posilováním pomocí metody pelvicore. Práce rovněž zjišťuje, zda ženy znají jiné metody pro posilování pá-nevního dna a jestli se již setkaly s inkontinencí a porodním poraněním v průběhu porodu.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on pelvic floor strengthening with pelvicore method. The aim of this work is to find out the awareness and experience of women in the postpartum peri-od with the help of pelvicore method. The work also wants to know if women know other methods for strengthening of pelvic floor and whether they have experienced incontinence and childbirth injuries.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Václavíková, Lucie. Posilování svalového dna pánevního metodou pelvicore. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe