Bc. Jarmila Sobotková

Master's thesis

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u "low grade" karcinomů prsu

Biomarkers of early metastases into lymphatic ganglia in "low-grade" mammal carcinoma
Abstract:
Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, jejíž častou příčinou úmrtí jsou metastatické komplikace. Cílem této práce bylo detekovat potenciální biomarkery metastazování do lymfatických uzlin low grade nádorů prsu metodou SELDI-TOF MS a 2-DE MS. Použitím SELDI-TOF MS byly detekovány píky 11046 Da a 11702 Da se zvýšenou hladinou v metastazujících nádorech (1,3). Pík 11702 Da byl detekován …more
Abstract:
Breast cancer is the most frequent women‘s cancer, whose common reason of death are metastatical complications. The objective of this study was to detect potential biomarkers of lymph node metastasis low-grade breast tumours, using SELDI-TOF MS and 2-DE MS methods. Using SELDI-TOF MS, peaks 11046 Da and 11702 Da with higher level in tumour with nodal metastasis (1,3) were detected. Peak 11702 Da was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2008
  • Supervisor: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Analytical Biochemistry

Theses on a related topic