Bc. Jarmila Sobotková

Diplomová práce

Biomarkery časného metastazování do lymfatických uzlin u "low grade" karcinomů prsu

Biomarkers of early metastases into lymphatic ganglia in "low-grade" mammal carcinoma
Anotace:
Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen, jejíž častou příčinou úmrtí jsou metastatické komplikace. Cílem této práce bylo detekovat potenciální biomarkery metastazování do lymfatických uzlin low grade nádorů prsu metodou SELDI-TOF MS a 2-DE MS. Použitím SELDI-TOF MS byly detekovány píky 11046 Da a 11702 Da se zvýšenou hladinou v metastazujících nádorech (1,3). Pík 11702 Da byl detekován …více
Abstract:
Breast cancer is the most frequent women‘s cancer, whose common reason of death are metastatical complications. The objective of this study was to detect potential biomarkers of lymph node metastasis low-grade breast tumours, using SELDI-TOF MS and 2-DE MS methods. Using SELDI-TOF MS, peaks 11046 Da and 11702 Da with higher level in tumour with nodal metastasis (1,3) were detected. Peak 11702 Da was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie

Práce na příbuzné téma