Lucie PLZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji

Analysis of electoral campaigns and electoral issues in the regional elections in 2016 in the Pilsen region
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o politickém marketingu a způsobu vedení politické kampaně v krajských volbách roku 2016 v Plzeňském kraji. Práce je zaměřena na vysvětlení pojmů politický marketing a politická kampaň. Následně na analýzu konkrétních témat krajských voleb. Jedná se například o oblast dopravy, zdravotnictví či životního prostředí aj. Druhá část analýzy se týká sociální sítě Facebook, kde …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with political marketing and the way of conducting a political campaign in the regional elections in 2016 in the Pilsen region. The thesis is focused on explaining the concepts of political marketing and political campaign. Then to analyze specific issues of regional elections. These are, for example, transport, healthcare or the environment, etc. The second part of the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Krčál, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLZÁKOVÁ, Lucie. Analýza volebních kampaní a volebních témat v krajských volbách 2016 v Plzeňském kraji. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie