Bc. Michaela Píšková

Diplomová práce

Smrt perspektivou pracovníků paliativní hospicové péče

Death as Perceived by Hospice Workers
Anotace:
Kvalitativní diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat významy, které pracovníci paliativní hospicové péče spojují se smrtí a umíráním. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s osmi pracovníky dvou hospiců na různých pracovních pozicích. Rozhovory byly analyzovány pomocí tematické analýzy dat, jejíž výsledkem je identifikace čtyř hlavních témat: Smrt jako jistá nejistota …více
Abstract:
The aim of this qualitative thesis is to explore the meanings which palliative care workers associate with death and dying. Data were collected using semi-structured interviews with eight hospice workers at differ-ent positions in two hospices. The interviews were analyzed using thematic analysis. Four main themes were identified: Death as Certain Uncertainty, Death as Accentuation of Life, Death as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií