Bc. Michaela Píšková

Master's thesis

Smrt perspektivou pracovníků paliativní hospicové péče

Death as Perceived by Hospice Workers
Abstract:
Kvalitativní diplomová práce si kladla za cíl prozkoumat významy, které pracovníci paliativní hospicové péče spojují se smrtí a umíráním. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s osmi pracovníky dvou hospiců na různých pracovních pozicích. Rozhovory byly analyzovány pomocí tematické analýzy dat, jejíž výsledkem je identifikace čtyř hlavních témat: Smrt jako jistá nejistota …more
Abstract:
The aim of this qualitative thesis is to explore the meanings which palliative care workers associate with death and dying. Data were collected using semi-structured interviews with eight hospice workers at differ-ent positions in two hospices. The interviews were analyzed using thematic analysis. Four main themes were identified: Death as Certain Uncertainty, Death as Accentuation of Life, Death as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií