Bc. Petronela ŠPIRKOVÁ

Bakalářská práce

Státy Střední Asie v zájmu světových mocností od roku 2000

States of Central Asia in world powers interests since 2000
Abstract:
Bachalor thesis aims to analyse Central Asia region, which is considered as the area of five states Kazakhstan, Kyryzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan, from the perspective of political geography and international relationships. The work intends to record their demands, mutual relationships also relationships with regional powers Russia and China as well as outside powers USA and European …více
Abstract:
Práca si kladie za cieľ analyzovať región Strednej Ázie ohraničený ako oblasť piatich republík Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko a Uzbekistan, z pohľadu politickej geografie a medzinárodných vzťahov. Účelom práce je zachytiť ich záujmy, vzájomné vzťahy i vzťahy s regionálnymi mocnosťami Ruskom a Čínou, ako aj s mimoregionálnymi aktérmi USA a Európskou úniou. Výstupom je tak komplexný obraz …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011
Zveřejnit od: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Aleš Ottmár

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠPIRKOVÁ, Petronela. Státy Střední Asie v zájmu světových mocností od roku 2000. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta