Bc. Jan Bufka

Diplomová práce

Řízení vnitropodnikových procesů při zavádění legislativy GDPR (General Data Protection Regulation)

Management of the In-house Processes During the Implementation of GDPR (General Data Protection Regulation)
Anotace:
Práce se zabývá problematikou ochrany osobních údajů, způsobu nakládání s těmito údaji a dopady do vnitropodnikových procesů. Tyto procesy, jež s ochranou osobních údajů souvisí, bylo nutno změnit, inovovat, nebo nově implementovat v souvislosti s celoevropskou legislativou na ochranu osobních údajů, známou pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Drtivá většina uživatelů digitálních …více
Abstract:
The work deals with the issue of personal data protection, the way of handling this data and the impact on internal processes. These processes related to personal data protection had to be changed, innovated or redeployed in the context of pan-European data protection legislation, known as GDPR (General Data Protection Regulation). The vast majority of digital service users were not sufficiently informed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní