David Černý

Bakalářská práce

Zkoumání vlivu extraverze na úspěch v síťovém marketingu využitím typologie osobnosti dle MBTI

Exploring the effect of extraversion on success in network marketing using the MBTI typology
Anotace:
Práce se zabývá vlivem lidské osobnosti na úspěch distributorů v síťovém marketingu. Konkrétně prokazuje pozitivní vliv extraverze na aktivitu a potažmo úspěch v Amway byznyse. Teoretická část zahrnuje popis přímého prodeje a jeho využití systému síťového marketingu. Dále zmiňuje základy lidské osobnosti a jejího členění dle MBTI. Nakonec představuje několik výzkumů zabývajících se vlivem extraverze …více
Abstract:
The thesis focus on the influence of human personality on the success of distributors in network marketing. Specifically, it demonstrates the positive effect of extravert on activity and consequently on the success in Amway business. The theoretical part introduces the direct selling industry and the system of network marketing, the fundamentals of human personality and its classification according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Eva Kašparová
  • Oponent: Ondřej Herlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73789

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management