Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D.

Disertační práce

Is Cultural Evolution Evolution? Some Methodological Problems of Application of Evolutionary Theory on Culture, with Special Reference to Religion

Is Cultural Evolution Evolution? Some Methodological Problems of Application of Evolutionary Theory on Culture, with Special Reference to Religion
Anotace:
Existuje celá řada evolučních přístupů ke studiu kultury. Klíčovou charakteristikou jednoho z nich je využívání kulturní evoluce, tj. skutečného autonomního kumulativního procesu evoluce kultury. Pro zhodnocení přínosu konceptu kulturní evoluce tato dizertační práce porovnává, jak je s pojmem evoluce zacházeno v kulturně evolučních teoriích s tím, jak je tento pojem používán v neodarwinistické evoluční …více
Abstract:
There are a number of evolutionary approaches to the study of culture. A key characteristic of one of them is utilizing cultural evolution, i.e., the genuine autonomous cumulative process of the evolution of culture. This dissertation compares the notion of evolution in cultural evolutionary theories and neo-Darwinian evolutionary theory to determine the value of the concept of cultural evolution. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: prof. Robert N. McCauley, prof. Donald Wiebe

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta