Bc. Veronika Zahradníková, DiS.

Diplomová práce

Inovace corporate identity vybraného podniku pomocí moderních nástrojů IMK

Innovation of the corporate identity of a selected business using modern IMC tools
Anotace:
Tato diplomová práce, Inovace corporate identity vybraného podniku pomocí moderních nástrojů IMK, popisuje prostředky, které slouží k budování zaměstnanecké, distribuční i zákaznické sítě.
Abstract:
This master´s thesis Innovation Of The Corporate Identity Of A Selected Business Using Modern IMC Tools, describes means that are used to build an employee, distribution, and customer network.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní