Bc. Zuzana Šalplachtová

Bachelor's thesis

Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném a protektorátním Brně

Music life of Ukrainian minority in interwar and protectorate Brno
Abstract:
Bakalářská diplomová práce s názvem Hudební aktivity Ukrajinců v meziválečném a protektorátním Brně mapuje koncerty ukrajinské hudby v Brně mezi lety 1918-1945. Práce se zabývá nejen vystoupeními ukrajinských hudebníků, kteří do Brna zavítali v rámci jednoho či více koncertů, ale také hudebním životem Ukrajinců, kteří v Brně dlouhodobě žili. Práce se opírá o výsledky vlastního archivního bádání, dobový …more
Abstract:
Bachelor thesis titled "Music life of Ukrainian minority in interwar and Protectorate Brno" maps Ukrainian music concerts in Brno between 1918 and 1945. This work deals not only with performances of Ukrainian musicians, who visited Brno in order to gave concerts here, but also with musical life of Ukrainians who lived in Brno for a long time. Thesis is based on the results of own archival research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta