Petra Viktorinová

Diplomová práce

Aplikace E-driver a možnosti její implementace v dopravní společnosti

Application E-driver and its implementation in the transport company
Anotace:
Moje diplomová práce se zaměřuje na nově vzniklou aplikaci společnosti HOPI HOLDING a.s. s názvem E-driver a její potencionální rozšíření o další možné funkce. Nejdříve jsou v práci popsány pracovní režimy řidičů v nákladní dopravě z pohledu právních předpisů Evropské Unie a České republiky a záznamová zařízení, která slouží k jejich monitorování. Dále se již věnuji samotné aplikaci, jak důvodům jejího …více
Abstract:
My diploma thesis is focused on the newly created application of the company HOPI HOLDING, which is called E-driver and its potential extensions of other possible functions. First of all working regimes of the drivers in the cargo transport are described in terms of the legal regulations of the European Union and the Czech Republic and recording devices, which are used for their monitoring. Practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Bedřich Rathouský
  • Oponent: Václav Šetelík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74130

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management