Bc. Martin GAHÉR

Diplomová práce

Learning Management System

Learning Management System
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na Learning management systems, které se používají jako programy sloužící pro řízení a administrativu výuky. V první části se snaží porovnat různé druhy systémů po jejich základní instalaci bez rozšíření z hlediska funkcí a náročnosti instalace. V druhé části se pak zaměřuje na metodiku návrhu přídavného modulu do takového systému a nakonec v poslední části tuto metodiku …více
Abstract:
This diploma thesis is aimed to Learning management systems, which are used like managing and administrative learning programs. In the first part it tries to compare different types of systems after their basic instalation without functional extension and difficult instalation. In the second part it concentrates for methodology of design of additional modul for this system and at the last part it demonstrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011
Zveřejnit od: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAHÉR, Martin. Learning Management System. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma