Bc. Martin GAHÉR

Master's thesis

Learning Management System

Learning Management System
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na Learning management systems, které se používají jako programy sloužící pro řízení a administrativu výuky. V první části se snaží porovnat různé druhy systémů po jejich základní instalaci bez rozšíření z hlediska funkcí a náročnosti instalace. V druhé části se pak zaměřuje na metodiku návrhu přídavného modulu do takového systému a nakonec v poslední části tuto metodiku …more
Abstract:
This diploma thesis is aimed to Learning management systems, which are used like managing and administrative learning programs. In the first part it tries to compare different types of systems after their basic instalation without functional extension and difficult instalation. In the second part it concentrates for methodology of design of additional modul for this system and at the last part it demonstrates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2011
Accessible from:: 12. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Rostislav Fojtík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

GAHÉR, Martin. Learning Management System. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Information Science / Information Systems

Theses on a related topic