Kristýna VITOŇOVÁ

Bachelor's thesis

A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.

A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is a comparative analysis of the film and book versions of all three volumes of The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring, The Two Towers and The Return of the King. The work is divided into two parts. The first part deals with the life of the author, fantasy literature, its sub-genres, characteristics and the origin of the book. The second part deals with …more
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je srovnávací analýza filmové a knižní verze Pána Prstenů a to všech tří svazků, The Fellowship of the Ring, The Two Towers a The Return of the King. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá životem autora, fantasy literaturou, jejími podžánry a charakteristikou a původem díla. Druhá část se zabývá samotnou anylýzou jednotlivých dílů, porovnávání vybraných postav …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2021
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VITOŇOVÁ, Kristýna. A comparative analysis of the book and movie version of Tolkien's The Lord of the Rings.. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/