Pavlína Kozubíková

Diplomová práce

Funkce selektivních spotřebních daní

Function of selective excise taxes
Anotace:
Předmětem práce je fiskální a alokační funkce selektivních spotřebních daní se zaměřením na Českou republiku. Vzhledem k tomu, že se Česká republika řadí k zemím, které aplikují ve svém daňovém mixu "tradiční akcízy", u jejichž předmětů se předpokládá nízká elasticita poptávky, je otázkou, zda tyto daně mohou plnit alokační funkci. Analýza fiskální funkce je založena na komparaci procentního podílu …více
Abstract:
The subject of the thesis is the fiscal and allocation function of selective excise taxes with focus on the Czech Republic. Due to the fact that the Czech Republic is among countries that apply "traditional excise duties" in their taxation mix, the subjects of which are assumed to have low elasticity of demand, the question is whether these taxes may perform the allocation function. Analysis of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2013
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Kamil Provazník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35022

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance