Bc. Zuzana Pavloňová

Bachelor's thesis

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.

"Face" and its performance. Qualitative research among Chinese migrants in London.
Abstract:
V této práci se zabývám změnou ve vnímání pojmu tváře a praktikami zachovávání tváře mezi Číňany žijícími v západním prostředí. Cílem práce je pomocí metody kvalitativního výzkumu popsat zda se mění postoj k tradičním hodnotám, které jsou patrné skrze jisté vzorce chování. První část práce shrnuje čínskou a západní literaturu na téma tváře a zvážení funkčnosti teorií v nich uvedené v rámci obou kultur …more
Abstract:
In this thesis, I am aiming to provide an insight to the change of perception and practice of face within Chinese people living in Western environment. The aim of the thesis is to describe possible diversity of approach to traditional values that are noticeable via certain patterns of behavior with help of qualitative research. The first part of the work is summarizing Chinese and Western literature …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Pitrunová
  • Reader: Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta