Jiří ŠMIGURA

Diplomová práce

Insolvenční správce - předpoklady pro výkon funkce, jeho nejdůležitější činnosti a odměňování

Insolvency trustee - preconditions for the performance of the function, the most important activities and rewards
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje osobě insolvenčního správce jako zvláštního procesního subjektu insolvenčního řízení. Zaměřuje se především na předpoklady a podmínky kladené na uchazeče o výkon činnosti insolvenčního správce, na činnosti insolvenčního správce, jeho povinnosti a odpovědnost a v neposlední řadě na jeho odměňování. Důraz je kladen mimo jiné na zkoušky insolvenčních správců. Do práce jsou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the person of the insolvency trustee as a special procedural subject of insolvency proceeding. It focuses mainly on the assumptions and conditions imposed on the tenderers to perform the activities of the insolvency trustee, on the activities of the insolvency trustee, on his duties and responsibility, and last but not least on his rewarding. Emphasis is placed, among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Michaela Sigmundová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMIGURA, Jiří. Insolvenční správce - předpoklady pro výkon funkce, jeho nejdůležitější činnosti a odměňování. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1ymeo2 1ymeo2/2
20. 3. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.