Veronika Nováková

Bakalářská práce

Obsah přílohy k účetní závěrce v ČR před a po novele účetních předpisů od 1.1.2016

The content of the notes to the financial statements in the Czech Republic before and after the amendment of accounting legislation effective from 1 January 2016.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá novelou účetních přepisů účinnou od 1. 1. 2016 a její vazbou na jednotlivé účetní výkazy. Důraz je přitom kladen na přílohu k účetní závěrce, která společně s ostatními výkazy tvoří nedílný celek. V teoretické části jsou uvedeny nejvýznamnější změny v účetních přepisech, které se zpravidla váží k nově zavedené kategorizaci účetních jednotek. Dále jsou popsány jednotlivé …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to explore the amendment of accounting legislation, which came into force on 1 January, 2016, and its connection with individual financial statements. The main emphasis is put on notes to the financial statements. The theoretical part of this thesis is concerned with the most important changes in the accounting legislation. This changes are mainly connected with a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Monika Randáková
  • Oponent: Marie Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51081