Bc. Petra Švantnerová

Bakalářská práce

Provozní náklady stavby ve vztahu k její tržní hodnotě

The Operational Costs of the Building Concerning its Market Value
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělená na tři části. První teoretická část podává informace o provozních nákladech a tržních hodnotě, kde každá oblast je rozebrána osobitně, věnována definici základních pojmů a charakteristik. Autorka práce také věnuje prostor jejich vzájemnému propojení a ovlivňování. V druhé praktické části je rozpracován způsob ocenění rodinného domu a bytového domu. Třetí část řeší analýzu …více
Abstract:
The thesis is divided into three parts. The theoretical part provides information about the operating cost and market value, where each region is analyzed separately, providing the definition of basic concepts and characteristics. The author also devotes space to discussion of their mutual connection and influence. In the practical part the method of appraisal of the house and apartment building is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2013
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku