Bc. Dana Veselá

Bakalářská práce

Změny imigrační a integrační politiky v reakci na migraci muslimů: Případová studie Nizozemsko

Changes in immigration and integration policy in response to the migration of Muslims: A Case Study the Netherlands
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem integrační a imigrační politiky se zaměřením na klíčová období, tedy 80. a 90. léta 20. století a začátek 21. století, kdy vznikly integrační a imigrační zákony Nizozemska. V krátkosti je zmíněno období 60. a 70. let, které mělo přímý vliv na vývoj těchto politik. V jednotlivých kapitolách jsou analyzovány zákony z roku 1984, 1994 a 1998, 2007. Cílem je zachytit ty …více
Abstract:
This thesis deals with the development of integration and immigration policy with focusing on main period, 80s And 90s of the 20th century and beginning of period the 21th century, when was created integration and immigration laws of the Netherlands. There is in short insight period 60s and 70s, that have straight influence on development of these politics. In the individual chapters are analyzed the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hana Votradovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií