Michael Bouček

Diplomová práce

Matematicko-technologická predikce variant výrobních možností inovované vysoké pece

Mathematical and Technological Prediction Variants of Production Possibility in Innovated Blast Furnace
Anotace:
Předmětem diplomové práce je získat komplexní pohled k predikci pochodu vysoké pece i možného výskytu technologických poruch při jejím chodu. Jedná se o oblasti sledování rozsahu postupu vsázkového materiálu skrze sazebnové zařízení přes jeho vysypání z distribučního žlabu v sestavě otočného rozdělovače až po jeho ukládání ve vnitřním prostoru vysoké pece. Jednotlivé složky materiálu vsázky jsou v …více
Abstract:
The subject of this thesis is receiving a global view of process prediction of blast furnace operation including possible breakdown occurrences during operation. Target is observing ways of input material charge across bell less top system, including pouring input material through chute which is part of spout feeder system up to burden charging inside of furnace. Each component of material burden is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Pavlína Pustějovská
  • Oponent: Jiří Bilík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie