Marek Trubák

Bakalářská práce

Je výše spotřeby alkoholu ovlivněna nezaměstnaností?

Is the Amount of Alcohol Consumption Influenced by Unemployment?
Anotace:
Tato bakalářská práce analyzuje vztah mezi spotřebou alkoholu a mírou nezaměstnanosti v České republice. S využitím časových řad z období mezi lety 1991 - 2012 jsou vytvořeny 2 ekonometrické modely, zahrnující kromě výše uvedených faktorů také vliv HDP, inflace, reálných mezd, sociálních výdajů státu a zpožděné spotřeby alkoholu testující jeho návykovost. Hlavní hypotéza této práce definovaná jako …více
Abstract:
This bachelor thesis analyzes the relationship between alcohol consumption and unemployment in the Czech Republic. Author estimates 2 econometric models based on time series from the period 1991 - 2012. Models except above mentioned variables also include the impact of GDP, inflation, real wages, state social expenditures and delayed variable of alcohol consumption testing its addictiveness. Primary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Helena Chytilová
  • Oponent: Dagmar Brožová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51138

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie