Michaela ANDRLOVÁ

Bakalářská práce

Hromadné neštěstí - využití třídícího schématu START

Mass disaster - use of sorting scheme START
Anotace:
Téma této práce je Hromadná neštěstí ? využití třídícího schématu START. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. V teoretické části se snažím vysvětlit pojem hromadné neštěstí, katastrofy a jejich klasifikaci. Dále zmiňuji nezastupitelnou funkci Integrovaného záchranného systému a obecně shrnuji hlavní úkoly a činnosti Zdravotnické záchranné služby na místě mimořádné události …více
Abstract:
The topic of this thesis is Mass disasters ? the use of the sorting scheme START. The work is divided into theoretical and a practical part. In the theoretical part I try to explain the term mass disasters, catastrophes and their classification. Further I mention the important function of the Integrated Rescue Service and I summarize the main tasks and activities of the Emergency medical service in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: MUDr. Luděk Hejkal

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Michaela. Hromadné neštěstí - využití třídícího schématu START. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 29. 03. 2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/