Bc. Monika Weissmannová

Diplomová práce

Vnitřní účetní směrnice a kontrolní systém

Internal Accounting Directives and Control System
Anotace:
Diplomové práce „Vnitřní účetní směrnice a kontrolní systém“ má za cíl analyzovat vnitřní kontrolní systém a směrnice v konkrétní účetní jednotce, určit slabé stránky systému, navrhnout změny a nový systém vnitropodnikových směrnic na míru dané společnosti. První část této práce je zaměřena na teoretická východiska a následně rozbor legislativní úpravy v této oblasti. Následuje praktická část, kde …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Internal Accounting Directives and Control System” is to analyse internal control system and directives in specific accounting unit, determine weaknesses of the system and suggest modifications and new internal accounting directives. The first part is focused on theoretical aspects and analysis of legislation in this field. In the next part analysis and evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Danada

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta