Mgr. Adéla Hradilová

Diplomová práce

Nation branding jako nástroj uplatnění soft power státu

Nation branding as an instrument of a state for successful exercise of soft power
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií soft power Josepha Nye. Soft power je schopnost docílit toho, co chceme, prostřednictvím koopce a atraktivity spíše než využitím vojenského či ekonomického nátlaku. Podle Nye je vhodným nástrojem k uplatnění soft power veřejná diplomacie. Tato práce poukazuje na to, že vhodným nástrojem je rovněž nation branding, který může být efektivnější nástrojem než veřejná diplomacie …více
Abstract:
This thesis deals with Joseph Nye´s theory of soft power. Soft power is the ability to obtain what one wants through co-option and attraction rather than by military or economic coercion. According to Nye soft power can be successfully wielded by public diplomacy. This thesis shows that convenient instrument is also nation branding that can be even more effective than public diplomacy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií