Anna Šenfeldová

Bakalářská práce

Potenciál promítání českých filmů pro cizince v Praze

Potential of the Czech movies-oriented events for foreigners in Prague
Anotace:
Cílem práce je zjistit, zda existuje na trhu pražských kin poptávka pro podnikatelský záměr promítání českých filmů s anglickými titulky a vzdělávacím úvodem pro cizince a zda má tento podnikatelský záměr potenciál uspět v tržním prostředí. V teoretické části je obecně popsána struktura podnikatelského plánu a metody tvorby jeho obsahu. Zároveň jsou tyto zásady aplikovány na oblast kultury. V praktické …více
Abstract:
The present thesis aims to determine the size of market gap on the Prague cinema market for a business plan which involves screening of the Czech movies and brief educational introduction for foreigners. The thesis also assesses whether this business plan has a potential to succeed in a market environment. The theoretical part describes a general structure of the business plan and applies its principles …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: Jan Hanzlík
  • Oponent: Anna Kochová Roubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80562