Theses 

Zaměstnanecké benefity ve firmě Leifheit.s.r.o. – Kristýna Hrušková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kristýna Hrušková

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity ve firmě Leifheit.s.r.o.

Anotace: Tato práce se zabývá zaměstnaneckými benefity. Teoretická část představuje nejprve pojmy motivace, stimulace a pracovní spokojenost, které souvisí se zaměstnaneckými benefity. Dále jsou představeny samotné zaměstnanecké výhody, jejich rozdělení, problémy, rizika a efektivita. V praktické části jsou provedeny dvě analýzy na benefity, které poskytuje společnost Leifheit s.r.o. První analýza je provedena pomocí teorie pracovní motivace a druhá analýza využívá výpočty vedoucí ke zjištění daňové a odvodové výhodnosti (sociální a zdravotní pojištění). Přínosem pro společnost je zjištění, jaké benefity jsou nejvýhodnější.

Abstract: This work is about employee benefits. The theory part introduces therms motivation, stimulation and work satisfaction, which are related to employee benefits. After that employee benefits are presented, also its partition, problems, risks and efficiency.In the practical part are made two analysis of benefits, which company Leifheit s.r.o. provides. First analysis is made with theory of work motivation and second analysis is made with tax and insurance rate convenient. Asset for company is finding which bene-fits are the most convenient.

Klíčová slova: Zaměstnanecké benefity, sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu, teorie pracovní motivace, motivace, stimulace, pracovní spokojenost, employee benefits, social and healthy insurance, income tax, theory of work motivation, motivation, stimulation, work satisfaction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 08:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz