Bc. Edita Prosečová, DiS.

Diplomová práce

Kybernetické útoky proti estonské vládě v roce 2007 a jejich dopad na politiku EU

Cyber attacks against Estonian government in 2007 and its impact on the policies of the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kybernetickými útoky na estonskou vládu v roce 2007 a dopady, které tyto útoky měly na politiku Evropské unie. Estonsko patří mezi digitálně nejrozvinutější státy Evropy a už v době útoků bylo na velmi vysoké úrovni v elektronizaci veřejné správy. Útoky na něj tedy měly vážné důsledky. Výzkum je rozdělený do dvou částí. V první části jsou předmětem zkoumání bezprostřední reakce …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the cyber attacks against Estonian government in 2007 and the impacts on the policies of the European Union. Estonia is one of the most digitally developed countries of Europe. By the time of the attacks, Estonia already had fully established e-government. Cyber attacks against such country have therefore had serious consequences. The research is divided into two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia