Bc. Romana Kašná

Bakalářská práce

Logopedická intervence u děti předškolního věku

The Speech therapy on preschool children
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá logopedickou intervencí u dětí předškolního věku v běžné mateřské škole. Je rozdělena do tří částí. První dvě se zabývají teoretickou částí, kde vymezuje vše o předškolním období. Dále jsou zde vymezeny pojmy dyslalie, opožděný vývoj řeči a jazykové roviny. Praktická část tvoří soubor kazuistik pozorovaných dětí a logopedickou péči v mateřské škole.
Abstract:
This bachelor thesis deals with the logopaedic intervention in preschool children in a regular kindergarten. It is divided into three parts. The first two deal with the theoretical part, where it defines everything about the preschool period. Further there are defined the concepts of dyslalia, delayed speech development and linguistic level. The practical part consists of the case studies observed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta