Daniela-Nadia CLARK

Bachelor's thesis

Positioning České republiky na australském trhu

Positioning of the Czech republic within the Australian market
Abstract:
Australané jsou specifickým národem. Kromě domácího cestovního ruchu Australané často uskutečňují cesty do Indonésie, v Evropě do Velké Británie. Při návštěvě Velké Británie rádi objevují a poznávají i ostatní země Evropy. Proč tedy nezavítat do České republiky? Cílem této bakalářské práce bylo vytyčit návrhy, které povedou k vylepšení pozice na trhu a efektivnějšímu oslovení této cílové skupiny. K …more
Abstract:
Australians are a specific nation. In addition to domestic tourism, australians often enjoy trips to Indonesia or Great Britain when visiting Europe. Then why not visitng the Czech Republic? The main aim of this thesis is to propose measures, which could conduct in a better position on the market and more effective addressing of this target segment. Several partial objectives contributed in successfull …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Petr Janeček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CLARK, Daniela-Nadia. Positioning České republiky na australském trhu. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/