Mgr. Filip Heyduk

Bakalářská práce

Pravicový extremismus v ČR

Right-wing extremism in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Pravicový extremismus v ČR“ se zabývá charakteristikou krajní pravice na území České republiky. Blíže se věnuje krajně pravicové ideologii a rozebírá jednotlivé subjekty včetně nejvýznamnější ultrapravicové politické strany Dělnická strana sociální spravedlnosti. Cílem práce je přiblížit a analyzovat, jak tyto subjekty v současnosti fungují, o co usilují, jakou ideologii prosazují …více
Abstract:
My bachelor thesis „Right-wing extremism in the Czech Republic“ deals with characteristics of the extreme right in the Czech Republic. It focuses on the right-wing ideology and analysis of individual organizations including leading far-right political party named „Dělnická strana sociální spravedlnosti“. The aim of my thesis is to present and analyze how these organisations currently operate, what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Milan Valach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta