Lucie PLÁNKOVÁ

Bakalářská práce

Pacient závislý na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí

Home Care of Patient with Mechanical Ventilation
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku umělé plicní ventilace u pacientů v domácím prostředí. V teoretické části je popsána anatomie plic a fyziologie dýchání. Hlavní náplní teoretické části je umělá plicní ventilaci (UPV), historie, cíle, dělení, indikace, komplikace UPV, ventilační režimy, závislost na ventilátoru, odvykání od ventilátoru, nejčastěji používané pojmy při UPV, kterých pacientů …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on problems of mechanical ventilation for patients in their home. In the theoretical part is describes the anatomy lungs and physiology of the breathing. The main focus of the theory is mechanical ventilation (MV), history, targets, division, indication, complication MV, ventilation modes, dependence on ventilator and weaning from the ventilator, most commonly used terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013
Zveřejnit od: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Hrenáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÁNKOVÁ, Lucie. Pacient závislý na umělé plicní ventilaci v domácím prostředí. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe