Bc. Martina Sochorová

Bachelor's thesis

Digitalizace 3D objektů

The digitization of 3D object
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje problematice digitalizace 3D objektů. Popisuje využití 3D digitalizace, druhy skenovacích zařízení, které se používají při digitalizaci trojrozměrných objektů, a možnosti zpřístupnění 3D modelů na internetu. V další části se zabývá průběhem 3D digitalizace. Jednotlivé kroky se týkají přípravy objektů, skenování a úpravy získaných dat. Druhý úsek práce tvoří přehled a popis …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with issue of digitizing 3D objects. The thesis describes the use of 3D digitization, types of scanning devices, which are used to capture tree-dimensional objects, and options of a access to 3D models on the Internet. The next section deals with the process of 3D digitization. The steps focus on the preparation of objects, scanning and editing the data. The second section …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2013
  • Vedúci: Mgr. Pavla Rychtářová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta