Bc. Petra Hamáčková

Diplomová práce

Návrh a ověření metodických listů do výuky předmětu Stolničení

Design and verification of methodological sheets for the subject of table setting
Anotace:
Cílem mé diplomové práce „Návrh a ověření metodických listů do výuky předmětu Stolničení“ je vypracování kvalitních metodických listů určených pro předmět Stolničení učebního oboru kuchař – číšník. Metodické listy jsou určeny pro žáky 3. ročníků k opakování před závěrečnými zkouškami tohoto učebního oboru. Zvolila jsem patnáct témat z předmětu Stolničení, které jsou pro žáky obtížné a u závěrečných …více
Abstract:
The aim of my thesis "Design and verification of methodological sheets for the teaching of table setting" is the elaboration of quality methodological sheets for the subject table setting subject cook – waiter. Methodology sheets are intended for third year students to repeat before the final examinations of this class. I chose fifteen topics from table setting which are difficult for the pupils and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy