Mgr. Jan Oppelt

Bachelor's thesis

Vyhodnocení dat z vysoce výkonného sekvenování

Evaluation of data from high-throughput sequencing
Abstract:
Vysoce výkonné sekvenování, neboli také sekvenování příští generace, je moderní metoda pro sekvenování nukleových kyselin. Poskytuje nám obrovské množství dat, které je potřeba správně zpracovat. V dnešní době cena tohoto typu sekvenování rychle klesá a tím se stává dostupným pro mnoho různých organizací. Jedním z možných využití vysoce výkonného sekvenování je studium genové exprese – RNA-Seq. Tato …more
Abstract:
High-throughput sequencing, or next-generation sequencing, is a modern method for nucleic acid sequencing. It provides huge amount of data which has to be correctly evaluated. Recently, the price of this type of sequencing is rapidly decreasing and it is becoming available for many types of different institutions. One of possible usage of high-throughput sequencing is a study of gene expression – RNA …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Matej Lexa, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics