Theses 

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention – Bc. Kateřina Šebková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kateřina Šebková

Diplomová práce

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention

Burnout Syndrome among Elementary School Teachers and Its Prevention

Anotace: Tato práce se zabývá syndromeme vyhoření u učitelů základních škol, a jejím cílem je nalézt účinné copingové strategie a prventivní opatření, které učitelé používají při vyrovnávání se se zátěží a stresovými situacemi s ohledem na délku jejich praxe. Důraz je kladen na osobní zkušenost a pohled na danou problematiku.

Abstract: This thesis is devoted to burnout syndrome among elementary school teachers and aims at describing several case studies of primary and lower secondary school teachers, find their coping strategies implemented in order to face negative stressful situations and overloa, as well as possible prventive measures taken with respect to their years of experience. the stress is put on their own experience and point of view on the issue.

Keywords: \vyhoření, \zátěž, faktory \ovlivňující \vyhoření, \copingové strategie, \preventivní \opatření, \učitelé \základních škol, burnout, strain, factors affecting burnout, coping strategies, preventive measures, elementary school teachers.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jana Chocholatá
  • Oponent: Ing. Katarína Lexová, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz