Miroslav Schneider

Diplomová práce

Systém pro detekci osob v inteligentních budovách

System for Person Detection in Inteligent Building
Anotace:
Tato práce se zabývá metodami počítačového vidění pro detekci osob z obrazového signálu. Detekce osob je určena pro inteligentní budovy, konkrétně vnitřní prostory inteligentních budov. Výsledkem práce je systém určený k laboratornímu testování detekce osob v inteligentních budovách. V první části práce jsou teoreticky rozebrány vybrané známé metody detekce osob v obraze a následné úpravy obrazu. V …více
Abstract:
This diploma thesis deals with computer vision methods for detecting people from the video signal. Person Detection is designed for intelligent buildings, specifically indoor areas. The result of the work is a system designed for laboratory testing of person detection in intelligent buildings. In the first part of the thesis are theoretically analyzed selected known methods of person detecting in picture …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Zdeněk Macháček
  • Oponent: Radim Hercík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy