Bc. Kristýna LEVOROVÁ

Diplomová práce

Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení

Anotace:
Cílem této diplomové práce je zpracování projektu haly pro jezdectví s přístavkem pro sociální zázemí a stáje pro koně ve dvou variantách řešení ocelová střešní konstrukce a dřevěná střešní konstrukce. Jedná se o jednolodní halu s přístavkem. Nosná konstrukce je tvořena železobetonovými prefabrikovanými patkami, sloupy a průvlaky. Hlavním cílem práce je statický výpočet a posouzení obou variant řešení …více
Abstract:
This thesis is aimed at developing a project for a hall for horse-back riding, with an outbuilding with a restroom and stables for horses, in two versions steel roof structure and wooden roof structure. It is a single hall with an outbuilding. The supporting structure is made of precast reinforced concrete footings, columns and beams. The main objective of the thesis is the static calculation and assessment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Kesl

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVOROVÁ, Kristýna. Hala pro jezdectví v konstrukčním řešení ocelová konstrukce s možností zvážení řešení v KVH profil a porovnání - ekonomicko, technologických hledisek řešení. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/